Groep 8

Leerkracht

Mw. Demet Küçükdipi (ma-do)
d.kucukdipi@simonscholen.nl

Ondersteuning

Mw. Gamze Ekmekçi
g.ekmekci@simonscholen.nl


Het onderwijs

In ons onderwijs komen we zoveel mogelijk  tegemoet aan de behoeften van iedere afzonderlijke leerling. Elk kind heeft verschillende interesses en verschillende mogelijkheden. Hierdoor kunnen niet aan alle kinderen in de groep dezelfde lessen gegeven worden. Daarom wordt het onderwijs aan de kinderen aangepast. Vooral bij de vakgebieden Nederlandse taal en rekenen wordt er op uiteenlopende niveaus gewerkt.   

Bewegingsonderwijs

Elke vrijdagmorgen zijn er gemengde gymlessen, voor jongens en meisjes samen. De kinderen hebben dan gepaste gymkleding bij zich. Dat wil zeggen kleding die aan de islamitische eisen voldoet. Meisjes die een hoofddoek dragen, dragen een (tweedelige) elastieken (sport)hoofddoek en geen losse sjaal. Na afloop van de gymles wassen de kinderen hun gezicht, voeten en oksels en daarom hebben ze ook een handdoek nodig. De gymkleding blijft niet op school maar wordt naar huis meegenomen om uitgewassen te worden. De gymspullen horen in een stevige tas te zitten, dus geen plastic zak. De leerlingen lopen rustig in de rij naar en van de zaal.

In groep 8 worden alle basisschoolvakken gegeven die ook in groep 7 worden gegeven, waarbij het taalonderwijs. Hierbinnen neemt het woordenschatonderwijs een prominente plaats in. Als vreemde talen worden Engels en Duits aangeboden, waarbij de nadruk ligt op de grammatica, woordenschat en het voeren van eenvoudige gesprekken. Door ook regelmatig huiswerk op te geven, zowel maakwerk als leerwerk, proberen wij de effectiviteit van ons onderwijs te verhogen. Ouders die geïnteresseerd zijn in het lesrooster en / of de groepsplannen kunnen dit op school bekijken. 

Agenda

Om hun huiswerk en andere afspraken te noteren en te onthouden hebben de kinderen een agenda nodig. De kinderen leren zo werken en omgaan met een agenda en het agenderen van de dingen die gedaan moeten worden. De eerste week schaft iedere leerling een agenda aan. Via mail…. 

Sportactiviteiten

Naast het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden bij de leerlingen zien wij ook de ontwikkeling op het gebied van de  lichamelijke en geestelijke gezondheid van de leerlingen als onze taak. We hechten waarde aan het onderwijs lichamelijke oefening maar organiseren hiernaast ook sportactiviteiten en toernooien. Wij moedigen de leerlingen aan buiten schooltijd een sport te beoefenen en lid te worden van een sportvereniging.  

Verkeer

Het verkeer is de laatste jaren drukker geworden. Tegelijkertijd zien we dat veel kinderen op de fiets naar school komen en dit is een goede ontwikkeling. Wanneer uw kind met de fiets naar school komt of van plan is te komen, dan is het verstandig enkele malen de route van huis naar school en van school naar huis samen met de ouders te oefenen. Wijs uw kind op mogelijk gevaarlijke situaties en geef hem adviezen. Het is zeer gewenst dat in ieder geval alle leerlingen uit Enschede, eventueel later in het schooljaar, op de fiets komen. Zij kunnen dan wennen aan deelname aan het verkeer op de fiets. Tenslotte moeten zij, wanneer zij op het voortgezet onderwijs zitten, ook op de fiets naar school. Vanzelfsprekend is er op school ook verkeersles. 

Excursies

Voor levendig onderwijs kun je niet iedere dag in het klaslokaal blijven. Naar buiten gaan, dingen zien en ondernemen maakt vaak een blijvende indruk op de kinderen die meer waard is dan de dingen die de leerkracht vertelt. Daarom organiseren we af en toe excursies naar musea, bedrijven of natuurgebieden. Daarnaast zijn er excursies die vooral bedoeld zijn voor het versterken van de band die de kinderen met elkaar hebben, zoals het bezoeken van een pretpark of het schoolkamp. Voor sommige excursies hebben wij de hulp van ouders als begeleiders nodig.

Schoolkamp: Ieder jaar is er een drie dagen (en twee nachten) durend schoolkamp voor groep 8 in de Wolfskuil in Ommen. Het doel van dit schoolkamp is met activiteiten bezig zijn waaraan we tijdens de reguliere lessen niet altijd toekomen (sportactiviteiten, varen, kennismaking met de natuur, schilderen, verantwoordelijkheid voor de groep, samenwerking tussen leerlingen). Omdat we gemerkt hebben dat de kinderen het kamp als een bijzonder afsluiting van hun basisschool beschouwen, hebben we besloten het kamp aan het eind van het schooljaar te houden. En in sha’a allah beleven we een plezierige tijd waaraan we goede herinneringen overhouden.

*) De aanmelding op het Voortgezet Onderwijs

De Centrale Eindtoets wordt in april afgenomen. Desondanks willen de scholen voor Voortgezet Onderwijs de aanmeldingen graag op 15 maart binnen hebben. Wij willen de uitslag van deze toets vanzelfsprekend toch betrekken in ons advies. Wanneer de CITO-Eindtoets reden tot wijziging geeft, passen wij het advies aan. 

Advisering

We willen een zo hoog mogelijk niveau voor onze leerlingen maar vooral een type onderwijs dat bij de leerlingen past: niet te hoog en niet te laag. De leerkrachten van groep 8 stelt samen met de verwijzingscommissie (directeur, IB, leerkrachten groepen 7 en 8) een weloverwogen advies op waarin alle gegevens en observaties waarover wij beschikken worden betrokken. Daarna kunnen de ouders zelf een school voor Voortgezet Onderwijs kiezen, waar het geadviseerde niveau aangeboden wordt.  

Gebed

Het gebed neemt een zeer belangrijk onderdeel van het dagelijkse lesprogramma in. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij het gebed correct kunnen verrichten. Dat wil zeggen dat zij voldoende Koranverzen uit hun hoofd kennen, kunnen uitspreken en de betekenissen kennen. Zij behoren de te verrichten handelingen, adhkar en ad`iyah te kennen. Zij dienen zich acceptabel te kleden. De jongens horen de adhan en iqamata assalah te kennen.