Onze school

Identiteit

Al Ummah is een basisschool op islamitische grondslag. Dit komt tot uiting in de aankleding en inrichting van het gebouw, in het vieren van islamitische feesten en in de aandacht die wij schenken aan de leefregels volgens de Islam:

- Er is aandacht voor het gedrag van de leerlingen onderling, jegens de ouders en de leerkracht en hun gedrag op straat (akhlaaq);
- Wij kiezen voor een positieve benadering vanuit de principes van de Vreedzame School en wij verbinden deze principes aan onze school akhlaaq;
- Kinderen krijgen in alle groepen Godsdienstonderwijs;
- Kinderen krijgen vanaf groep 4 Koran les;
- De kinderen vanaf groep 6 bidden iedere dag gezamenlijk

Kwaliteit

Al-Ummah staat voor kwaliteit van het onderwijs. Onderwijs wat afgestemd is op de mogelijkheden van het individuele kind. Uitgangspunt van ons onderwijs is"
"Worden wie je bent”.

Daarbij maken wij gebruik van eigentijdse methodes, materialen werkwijzen. Wij werken vanuit de leervraag van het individuele kind en zetten ons aanbod in op zijn/haar niveau en manier van denken.

De resultaten die de kinderen behalen, worden zorgvuldig bijgehouden en gevolgd (Cito leerling volgsysteem). Naast voldoende aandacht voor de leervakken is de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen voor ons heel belangrijk.

Onderwijs

Wij krijgen regelmatig vragen wat voor soort school wij zijn, welke taal er bij ons gesproken wordt en of wij wel goede lesmethoden gebruiken. Een andere belangrijke vraag is of de kinderen op onze school wel voldoende leren

Al-Ummah is een gewone basisschool. Dit betekent dat wij net als veel andere basisscholen in Nederland gebruik maken van moderne onderwijsmethodes. Door onze brede ervaring met kinderen met een taalachterstand ligt onze kennis en ervaring ook met name op het gebied van taalontwikkeling bij kinderen.

Maar ook met het rekenonderwijs scoren wij landelijk bovengemiddeld. Dit schooljaar zijn wij gestart met een geheel nieuwe rekenmethode waarin wij nog beter kunnen inspelen op de eigen vraag van het kind.

Onze islamitische identiteit en onze school akhlaaq geeft daarnaast een meerwaarde mee.

Sluit ons onderwijs aan bij het reguliere middelbare onderwijs?

Ja. De aansluiting met het reguliere onderwijs is goed. Dit geven zowel de reguliere middelbare scholen als de leerlingen en hun ouders aan. Wij bereiden de kinderen zo goed mogelijk voor op de overstap naar het middelbaar onderwijs.

Sfeer

Wij hechten op school aan een goede onderlinge sfeer. Wij zijn een Vreedzame School, door de hele school heen is dit terug te vinden, in ons lesprogramma, in onze houding naar elkaar.

Wij leren kinderen vanaf groep 1 dat zij naar school komen om te werken in een plezierige en rustige leeromgeving. Als u overdag door onze school loopt merkt u dit ook door de rust die in ons schoolgebouw aanwezig is. De kinderen, de leerkrachten en de ouders werken allemaal samen om vanuit een rustige en vriendelijke sfeer het onderwijs mogelijk te maken.

Continurooster

De schooltijden zijn als volgt:
Maandag: 8.30-14.30 uur
Dinsdag: 8.30 - 14.30 uur
Woensdag: 8.30-14.30 uur
Donderdag: 8.30 - 14.30 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.00 uur

Op vrijdagmiddag zijn alle leerlingen vrij
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl