Privacy


SIMON vindt het van groot belang om bewust, verantwoord en veilig om te gaan met de persoonsgegevens van leerlingen die haar worden toevertrouwd.

Onder dit tabblad vindt u:
- het Privacyreglement van SIMON;
- uitleg rechten van ouders en procedure voor het uitoefenen van die rechten;
- uitleg over responsible disclosure (het ontdekken van kwetsbaarheden in ICT-systemen
- Meldingsformulier beveiligingsincidenten en datalekken;