Welkom op de website van Al Ummah

Wij zijn een 'gewone' Nederlandse basisschool op islamitische grondslag, waar we goed onderwijs bieden. Onze school is onderdeel van de Stichting SIMON en u kunt ons vinden in aan de Javastraat 6 én aan Floraparkstraat 155 in Enschede. Wij geven onderwijs aan meer dan 300 kinderen in een oud, rustiek gebouw uit 1905. Ons schoolgebouw is al meer dan 100 jaar oud maar van binnen modern. Het onderwijs is eigentijds en de kinderen staan bij ons centraal. Voor ons vormt de islamitische grondslag de basis van ons onderwijs. Wij werken met een enthousiast team, dat er alles aan doet om de leerlingen te laten Worden wie je bent. Dit is ook het centrale thema van alle SIMON-scholen.

Kennismaking

Een school is niet alleen een leerplan, een schoolgids, een gebouw of een website. Het is onmogelijk om alle bijzonder zaken van onze school in een website te beschrijven. Wij nodige daarom iedereen die belangstelling heeft voor onze school uit om te komen kijken, te luisteren en veel vragen te stellen. Bel of mail ons voor een afspraak.

Officiële aanmelding

Voor groep 1 kunt u in principe het gehele jaar door aanmelden, na de kennismaking krijgt u van ons een informatiepakket, in het informatiepakket zit ook een aanmeldingsformulier. Wanneer u dit ingevuld op school inlevert, maken wij de inschrijving in orde. Kinderen starten bij ons op school in de week dat zij 4 jaar worden. Enkele weken voor de start van uw kind bij ons op school neemt de leerkracht contact met u op om de praktische zaken met u door te nemen. Er vindt een gesprek plaats tussen ouders, de pedagogisch medewerker van de peuterspeelzaal en de leerkracht en/of interne begeleider van onze school om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het is beleid van zowel de school als de gemeente Enschede dat kinderen voordat zij aan de basisschool starten een peuterspeelzaal bezoeken. Zo kunnen zij wennen aan het ritme van de schooldag, het samen leren en spelen met andere kinderen en, in het geval van NT2-verwervers, met voldoende vaardigheid in de Nederlandse taal aan de basisschool beginnen. 

Wisselen van school

Als uw kind al op een andere school in Enschede onderwijs volgt en u overweegt om het bij ons op school aan te melden, kunt u contact opnemen met de directie of intern begeleider van onze school. Wij plannen dan een kennismakingsgesprek met u. Mochten wij van beide kanten besluiten dat een overstap voor uw kind mogelijk is, dan gaan wij in overleg met de school waar uw kind onderwijs volgt. In de overstapprocedure gaan wij samen met u, uw kind en de school waar uw kind nu onderwijs volgt zorgvuldig onderzoeken of een overstap in het belang is van het leertraject van uw kind.