Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Bijlage Schoolgids en jaarkalender

De bijlage van de schoolgids bevat de meest actuele informatie en de jaarkalender van het huidige schooljaar. Klik hier om de jaarkalender te downloaden.

Zorgstructuurplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hier om het plan te downloaden.

Taalbeleidsplan

Veel van onze leerlingen spreken Nederlands als tweede taal. Het is daarom van groot belang het onderwijs hierop af te stemmen. Het onderwijs van Al Ummah is erop gericht aanwezige taalachterstanden te detecteren en zoveel mogelijk weg te werken in de tijd dat de basisschool de kinderen onder haar hoede heeft. Dit wordt gerealiseerd door een rijk en gevarieerd onderwijsaanbod en een stabiel en veilig pedagogisch klimaat. Het onderwijsprogramma wordt afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen en het onderwijs wordt regelmatig geëvalueerd door de opbrengsten maar ook de leerprocessen onder de loep te nemen. Klik hier om het taalbeleidsplan te downloaden.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl