Groep 7

Leerkrachten

Mw. Anneke Frons
a.frons@simonscholen.nl
Mw. Fleur Hasselt
f.hasselt@simonscholen.nl

Ondersteuning

Mw. Gülşen Tekin-Özer
g.tekin@simonscholen.nl


Informatie groep 7
Welkom in groep 7. Er zitten 28 kinderen in de groep. Op maandag en dinsdag staat juf Jacqueline voor de klas en de rest van de week juf Hulya. Groep 7 is een hele leuke groep, met hard werkende kinderen. Het is een gezellige groep, maar er wordt natuurlijk ook een goed gewerkt. Iedere ochtend beginnen we in groep 7 met stillezen van 8.30 tot 8.45. De kinderen hebben een eigen leesboek. Op vrijdag mogen ze een stripboek lezen. Dit vinden ze erg leuk!

Taal en spelling
In groep 7 werken we met de methode zin in taal en zin in spelling. Dit is een adaptieve methode met extra aandacht voor woordenschat. De leerlijnen spreken, luisteren, woordbouw, zinsbouw en het schrijven van teksten zijn gekoppeld aan thema’s. Ieder thema bevat taallessen waarin de verschillende taalaspecten aan de orde komen. De kinderen krijgen begin van ieder thema het woordpakket mee naar huis. Ze kunnen de woordjes oefenen en aan het eind van ieder thema maken ze een toets. De woorden die in het woordpakket zitten komen, komen in de lessen voor. Naast de woordenschat met deze methode werken we dagelijks met Digiwak waarin de kinderen woordclusters krijgen aangeboden. De kinderen leren bij Digiwak de betekenis van woorden wat voor woordsoort het is. De kinderen schrijven de aangeboden woorden in hun schrift en oefenen dit dagelijks. Digiwak wordt eind van ieder woordcluster getoetst.

Begrijpend lezen
Hier gebruiken wij de methode blits, nieuwsbegrip en goed gelezen voor. Blits is een methode waarin de kinderen allerlei informatiebronnen leren  lezen, begrijpen en te verwerken. Tweemaal per week krijgen ze Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij de kinderen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefening gekoppeld. , met als doel leerlingen actief en strategisch te leren lezen. De woorden die in de teksten staan worden uitgebreid besproken en de opdrachten worden soms in tweetal gemaakt. De kinderen hebben een eigen account voor de digitale lessen. Thuis kunnen ze de digitale lessen maken.

Bibliotheek
Iedere maandag gaan de kinderen naar de bibliotheek die op school aanwezig is. De kinderen kiezen dan zelf een eigen leesboek uit. Binnenkort gaan we met de groep naar de centrale bibliotheek voor een workshop. De kinderen leren dan hoe ze gericht een boek kunnen vinden en waarom het belangrijk is om te lezen.

Rekenen
Voor het rekenen gebruiken we de methode Wereld in getallen. Deze methode start met een instructie voor de hele groep daarna gaan de kinderen zelfstandig verder. Iedere kind heeft naast de lessen extra taken op zijn of haar niveau. Regelmatig kunnen ze ook oefen met het bij behorende software programma. We zijn dit jaar ook gestart met de plusgroep voor rekenen. Om de week gaan de sterke rekenaars uit de groep en krijgen projectlessen. Twee keer in de week komt onze rekendeskundige (juf Birgul) ons versterken bij de rekenlessen. Ze gaat dan met een groepje apart zitten om extra uitleg te geven.

Verkeer
We werken met de Methode Wijzer door het verkeer. We lezen een les uit het leerlingenboek en praten erover. Daarna is er een verwerking in het werkboek.

Schrijven
We werken met de methode Pennenstreken. Ze oefenen hier vooral in het methodisch goed schrijven. Ook worden de hoofdletters, blokletters en het temposchrijven geoefend.

Kooklessen
Iedere donderdag zijn er kooklessen. Dit wordt verzorgd door juf Ekrema. Twee kinderen bedenken van te voren wat ze willen maken. Het is op donderdagmiddag erg gezellig in de klas wanneer we heerlijk aan het smullen zijn.

Godsdienst
Iedere donderdag van 09:30 tot 10:15 uur hebben de kinderen godsdienstlessen. De lessen worden gegeven door meneer Abdulsamed.

Wereldoriëntatie
Wij zijn dit schooljaar overgestapt naar de methode de Wijzer.
Deze methode sluit goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. Er wordt in thema’s gewerkt, ieder thema heeft 5 lessen. Na die vijf lessen zijn er taken. De taken worden uitgevoerd in verschillende groepjes.

Als u nog vragen heeft dan bent u altijd van harte welkom op school. Wij zijn na schooltijd altijd bereid om uw vragen te beantwoorden.