Groep 5

Leerkrachten

Mw. Elke Düşüktaş-Meijer (ma-di/do-vr)
e.dusuktas@simonscholen.nl
Mw. Gokce Dağtaş-Koçyiğit (wo)
g.dagtas@simonscholen.nl

Ondersteuning

Mw. Gülşen Tekin-Özer
g.tekin@simonscholen.nl


Het Onderwijs 

In ons onderwijs komen we zoveel mogelijk  tegemoet aan de behoeften van iedere afzonderlijke leerling. Elk kind heeft verschillende interesses en verschillende mogelijkheden. Hierdoor kunnen niet aan alle kinderen in de groep dezelfde lessen gegeven worden. Daarom wordt het onderwijs aan de kinderen aangepast. Vooral bij de vakgebieden Nederlandse taal en rekenen wordt er op uiteenlopende niveaus gewerkt.

Tijdens het werken aan de taken, is de leerkracht meestal met een kleinere groep leerlingen aan de instructietafel aan het werk. Het kan gaan om een groepje leerlingen die moeite hebben met de lesstof en extra instructie behoeven of een aantal leerlingen die op een hoger dan gemiddeld niveau werken en met verdiepingsstof bezig zijn. De leerlingen werken individueel, in tweetallen of in groepjes aan een opdracht of werkstuk.

Huiswerk 

Om de opbrengsten van ons onderwijs te vergroten en om de kinderen te laten wennen aan het leren en maken van huiswerk krijgen de leerlingen werk mee naar huis. Van de ouders wordt verwacht dat zij hun kinderen hierin begeleiden en waar nodig helpen.

De godsdienstlessen 

Elke donderdag worden er godsdienstlessen gegeven. Deze lessen zijn gericht op het verwerven van kennis maar ook op het kweken van zelfbewustzijn bij de kinderen. Iedere maandag wordt er op drie niveaus Koranonderwijs gegeven. Naast deze godsdienstlessen wordt er ook ’s morgens in de klas aandacht besteed aan de Koranverzen.

Bewegingsonderwijs 

Elke vrijdagochtend zijn er gemengde gymlessen, voor jongens en  meisjes samen De kinderen hebben gepaste gymkleding bij zich. De gymkleding blijft niet op school maar wordt naar huis meegenomen om uitgewassen te worden.