Groep 4

Leerkracht

Mw. Feride Erten-Calkin
f.erten@simonscholen.nl

Ondersteuning

Mw. G. Ekmekçi
g.ekmekci@simonscholen.nl


Informatie groep 4

In groep 4 hebben alle kinderen een plekje in het hart van de leerkracht.

Elke ochtend worden ze warm begroet. De kinderen mogen aan de hand van een poster zelf kiezen hoe ze begroet  willen worden.

Naast de godsdienstles en de Quranles die een keer in de week plaatsvind, besteden we ook veel  aandacht aan de identiteit.

Tevens koppelen we het met de vreedzame lessen. Hoe lossen we een conflict ? Hoe gaan we met elkaar om? Hoe deed de profeet dat? We leren de waarden en normen van de Islam en van de maatschappij.

We vinden het leuk om thematisch te knutselen. Zo hebben we een herfsttafel een grote spinnenweb met spinnen en vleermuizen hangen.

De kinderen krijgen ook beweegwijs les. Daar leren ze naast veel bewegen ook hoe ze samen moeten spelen, werken, delen, helpen.  Ze zijn erg enthousiast en doen erg leuk mee.