Groep 3

Leerkrachten

Mw. Gokce Dağtaş-Koçyiğit (ma-di)
g.dagtas@simonscholen.nl
Mw. Jacqueline Geeraths-van Opzeeland (wo-vr)
j.geeraths@simonscholen.nl

Ondersteuning

Mw. Anissa Souini-Karmaoui
a.souini@simonscholen.nl


Algemene informatie groep 3

Onze schooltijden zijn: Maandag , dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 14:30 uur. Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Eten en drinken
Wij vragen u de naam van uw kind op beker, bakje, koek en fruit te zetten. Geen chocolade of snoepjes meegeven. Alle dagen nemen de kinderen brood, fruit en drinken mee. (brood op vrijdag mag maar moet niet)

Stillezen
8.30 – 8.45 uur (elke ochtend)

Taal en Lezen
In groep 3 werken we met de nieuwe methode van Veilig leren lezen. Deze methode werkt volgens het systeem van niveau groepen. De kinderen werken niet allemaal even snel.De kinderen die wat sneller klaar zijn met de basisstof(en het goed doen) krijgen meer en moeilijkere oefenstof aangeboden. De kinderen die het nog moeilijk vinden, krijgen extra hulp en uitleg bij de basisstof. In het begin gaat het vooral om leren herkennen en lezen van de letters. Ook gaan we met letters spelen, zodat er allerlei nieuwe woorden ontstaan. Later in het jaar gaan we meer aandacht besteden aan de spelling en het begrijpend  lezen.

Overstap
Naast Veilig Leren Lezen is er een methode waar u thuis mee kunt werken. Die methode heet Overstap. Het is de bedoeling dat u ongeveer drie keer per week een half uurtje met uw kind aan het werk gaat met een voorleesboekje en een werkboekje.Dit noemen we de lees – werktijd. Na een tijdje zullen de kinderen ook thuis uit leesboekjes gaan lezen. De materialen hiervoor krijgt u van school.Ook zullen er speciale bijeenkomsten zijn om de materialen uit te delen en het werkboekje samen door te lezen. Alleen de ouders die aanwezig zijn bij die bijeenkomsten krijgen de materialen van Overstap mee naar huis. Dit is omdat het belangrijk is dat u op de goede manier met de methode aan het werk gaat.

Rekenen
Voor het rekenen gebruiken we de methode Wereld in getallen. We beginnen met tellen tot en met tien.Ook het herkennen van de cijfers is erg belangrijk in het begin. Later moeten de kinderen de sprongen 1 tot en met 5 en 10 beheersen. Een voorzichtige start met plus- en minsommen wordt gemaakt als we cijfers gaan splitsen.Aan het einde van het jaar moeten de kinderen vlot tot honderd kunnen tellen  en de getallen correct schrijven.

Schrijven
De schrijfboekjes die we hanteren zijn van de methode Pennenstreken. De kinderen  beginnen met het schrijven van de letters en cijfers.Het schrijven van de letters gaat direct in schrijfletters. De kinderen worden gestimuleerd om methodisch goed te kunnen schrijven.

Wereldoriëntatie
Wij hanteren in groep 3 de methode Wijzer. In groep 3 zijn er 16 lessen per schooljaar. Alle lessen zijn leerkracht gebonden. Wel zijn er in elke les momenten waarop de kinderen zelfstandig aan de slag gaan. 

Verkeer
Wij werken met de methode Wijzer door het verkeer. De leerlingen krijgen elk een werkboek met vragen en verkeerssituaties.

Bewegingsonderwijs
Op dinsdag  hebben de kinderen gymnastiek in de grote gymzaal.Voor deze gymles hebben de kinderen gymkleren en gymschoenen nodig. Het handigst is het als de spullen in een rugzak zitten, zodat ze twee aan twee in de rij kunnen lopen zonder dat ze last hebben van een tas die ze vast moeten houden.

Godsdienst
De kinderen hebben  1 keer in de week (45 minuten) Godsdienst van meneer Abdusamet.

Bibliotheek
De kinderen beginnen al snel in boekjes te lezen.Op school hebben we een hele boel boekjes die ze kunnen lezen.Maar het is ook erg leuk om in de bibliotheek boekjes te gaan lenen die de kinderen zelf kunnen lezen. De mensen van de bibliotheek weten precies welke boekjes de kinderen al zelf kunnen lezen als u ze vertelt dat uw kind in groep 3 zit.

Bedrust
Het programma is in groep 3, zeker in het begin, erg zwaar voor de kinderen. Ze moeten de hele dag opletten, luisteren en erg hard werken. Het is daarom ook erg belangrijk dat ze op tijd naar bed gaan, zodat ze de volgende dag weer helemaal uitgerust zijn.

Vragen?
Als u vragen heeft of iets wilt bespreken, kan dat altijd! De meest prettige tijd is na schooltijd.