Inspectieonderzoek burgerschapsonderwijs

In april is het onderzoeksverslag van de Inspectie naar aanleiding van het inspectiebezoek en bijbehorende onderzoeken op 25 november 2019 afgerond. Het onderzoek was gericht op ons burgerschapsonderwijs en verschillen in morele opvattingen. Al Ummah is een school die open staat voor diversiteit en respect heeft voor ieders opvattingen en verschillen in opvattingen. Zowel wat betreft verschillen tussen moslims en niet-moslims als verschillen in opvatting, geloofsbeleving en normen en waarden tussen moslims onderling. Wij zijn er trots op een school te zijn waar leerlingen ouders, personeel en bezoekers van de school zich thuis en welkom voelen. En wij zijn er erg blij mee dat de Inspectie dit eveneens waarneemt en positief waardeert. Via deze link is het inspectierapport te lezen. Het wordt een dezer dagen eveneens gepubliceerd op www.onderwijsinspectie.nl.

Media
  • Insp.rapp.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT