Instroomgroep voor 3-jarigen

Basisschool Al Ummah wil in samenwerking met Humanitas komend schooljaar een instroomgroep voor 3-jarigen realiseren. Het plan is een groep te starten waarin plaats is voor acht 3-jarigen onder leiding van een pedagogisch medewerker van Humanitas. Zodra de 3-jarigen de leeftijd van 4 bereiken, kunnen zij binnen dezelfde groep instromen in groep 1. Voordelen zijn dat de leerling niet hoeft te wisselen tussen peuterspeelzaal en basisschool en dat in groep 1 ononderbroken aan de ontwikkeling van de leerling verder gewerkt kan worden.

De instroomgroep voor 
3-jarigen zal op vier ochtenden (ma-do) plaatsvinden van 8.30-11.30 uur. Bij deelname worden dezelfde inkomensafhankelijke financiële bijdragen in rekening gebracht als voor iedere andere peuterspeelzaal. Ouders van kinderen met een VVE-indicatie die in de gemeente Enschede woonachtig zijn, krijgen twee dagdelen gratis.

Willen ouders die serieus overwegen hun 3-jarige zoon of dochter in te schrijven deze intentieverklaring invullen en op school afgeven? Wij kunnen dan peilen hoeveel belangstelling er daadwerkelijk is en hierop onze activiteiten afstemmen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl